මාත් එක්ක මිනී මරන්න යමුද?

හායි, ඔන්න මම කාලෙකින් ලිපියක් ලියන්න හිතුවා (හිතුනා,ලියන්න එව්වයි නැතුව තිබ්බේ.) මේ සිද්ධිය ටිකක් එල. මේ සීන් 1ක ගොඩක් කස්ටිය දන්නවත් ඇති, නොදන්න අයට ඔන්න...........

"මාත් එක්ක මිනී මරන්න යමුද?" එහෙමත් නැත්නම් "මාත් එක්ක හොරු අල්ලමුද?"
ඕනැ එකක් ..........


"මේකෙ නම KILL WITH ME සිද්ධියනම් මට හරියට තේරුනේ නෑ, කොහොමහරි තේරුණු ටික කියන්නම්. මේක FBI එකේ මොකක්ද හොරු අල්ලන වැඩසටහනක්. මොකක්හරි වෙලා ...........................


ඔන්න ඔකයි සිද්ධ වෙන්නෙ.මේකට ගිහිල්ල බලලා හොඳයිනම් Comment එකකුත් දාල යන්න..
මෙතනින් යන්න
ඉතුරු ටික