මගේ කතා

මම තවම කතාව යුනිකෝඩ් වලින් ලිව්වෙ නෑ.....මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ ගොඩාක් වැඩ...ඒකයි තවම ලියන්න බැරිවුනේ

3 comments:

Manushan said...

ආ එළ එළ මචෝ
මේ ඒක නෙමේ සයිබර් කියන්න එන්නේ Cyber මෙහෙම . ;)

ලහිරුවාගේ සයිබර් කතා said...

තැංකූ

ලහිරුවාගේ සයිබර් කතා said...

ඔන්න මම හැදුවා..